คณะกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู
พฤศจิกายน 26 2557

คณะกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค 57 ที่ผ่านมา คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ (คนที่2 จากซ้าย) และพลตำรวจตรีนรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ (คนที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (คนที่ 4 จากซ้าย) และคณะกรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ พร้อมมอบเงินและสิ่งของบริจาค อาทิ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ในการมอบครอบครัวอันอบอุ่นและอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ที่ขาดบิดา มารดา ไร้ญาติมิตร