ศิลปะพาเพลินโดย BU Thailand
เมษายน 23 2555

ศิลปะพาเพลินโดย BU Thailand

หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ต้อนรับคณะสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย (Boston University Alumni Association in Thailand – BU Thailand) หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการได้มีโอกาสต้อนรับคณะของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย (Boston University Alumni Association in Thailand – BU Thailand) เนื่องในกิจกรรมวัน Global Day of Service ที่ศิษย์เก่าของ BU ทั่วโลกได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี และในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทาง BU Thailand ได้มอบเงินบริจาคสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก โดยมีคุณอุษา มนต์เสรีนุสรณ์ คณะกรรมการอุปถัมภ์ และพล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นตัวแทนของทางมูลนิธิฯรับมอบจากทางคุณศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ นายกสมาคม BU Thailand


นอกจากนี้ทางคณะ BU Thailand ยังได้จัดกิจกรรมศิลปะพาเพลินให้กับน้องๆที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ในการเพนท์เสื้อยืดลายการ์ตูน ซึ่งทางสมาชิกของทาง BU Thailand ได้เพนท์เสื้อยืดร่วมกับน้องๆอีกด้วย ก่อนปิดท้ายน้องๆได้แสดงดนตรีไทยและร้องเพลง เพื่อเป็นการขอบพระคุณคณะ BU Thailand ที่ได้มอบกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆในครั้งนี้ ยังความประทับใจทั่วหน้าทั้งผู้ให้และผู้รับ