สอนลูกเรื่องร่างกาย รู้จักอวัยวะที่ไม่ควรสัมผัส!

มูลนิธิเด็กโสสะ-สอนลูกเรื่องร่างกายรู้จักอวัยวะที่ไม่ควรสัมผัส-banner

สิทธิในร่างกายตัวเอง เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อช่วยป้องกันตนเองจากการถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะเคารพและไม่ละเมิดในสิทธิของผู้อื่นด้วยเช่นกัน โดยแน่นอนว่าพ่อ แม่ หรือครอบครัว คือ พื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสอนและสร้างการเรียนรู้ให้กับลูก

สร้าง Self-Esteem ปลูกฝังการรักตัวเอง

ให้ลูกได้รับรู้ว่าเขามีคุณค่า ตัวเขานั้นสำคัญ ซึ่งไม่ควรมีใครมาทำร้ายหรือเอาเปรียบเขาได้ ด้วยการเลี้ยงลูกในทัศนคติเชิงบวก เมื่อลูกทำผิดควรแนะนำพูดคุยด้วยเหตุผล เมื่อลูกทำได้ดีเพียงเล็กน้อย อย่าลืมกล่าวชม ให้กำลังใจ หรือให้รางวัลตอบแทน ให้ลูกได้มีโอกาสเรียนรู้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ต้องกลัวความผิดพลาด โดยมีพ่อแม่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจเสมอ ที่สำคัญ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

การสร้างให้ลูกมีความรักตัวเอง มีความมั่นใจ จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้เมื่อเติบโตขึ้น กล้าคิด กล้าปฏิเสธเมื่อต้องพบกับสถานการณ์เสี่ยง
 

สอนให้รู้จักอวัยวะและการสัมผัส

ควรสอนให้ลูกรู้จักอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และชื่อเรียกง่ายๆ เพื่อจดจำ เช่น อวัยวะเพศ เรียกว่าจู่ จิ๋ม, อวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น หน้าอก ก้น ท้อง แขน ขา โดยสอนให้รู้จักบริเวณพื้นที่ส่วนตัว ที่ห้ามไม่ให้ใครมาดู/สัมผัส เช่น อวัยวะเพศ หน้าอก ก้น และเริ่มสอนให้เขาเรียนรู้การสัมผัสที่ดีและไม่ดี เพื่อไม่ปล่อยให้คนอื่นอื่นมาสัมผัส หรือจับอวัยวะ โดยไม่จำเป็น

การสัมผัสที่ดี คือ สัมผัสในส่วนที่ปลอดภัย สบายใจ ทำใหรู้สึกมีความสุข อบอุ่น เช่น การจับมือกับพ่อ แม่ เพื่อนสนิท, การกอด ลูบหัว จากพ่อแม่

การสัมผัสที่ไม่ดี คือ สัมผัสที่ทำให้รู้สึกไม่ชอบ ไม่สบายใจ เจ็บ อาย หรือหวาดกลัว เช่น การตี ตบ ถูกจับในส่วนที่ไม่ชอบหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อน โดยสัมผัสที่ไม่ดีนั้นอาจเกิดจากคนใกล้ตัว เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่น้องได้เช่นกัน
 

สอนลูกให้รู้จัก สิทธิในร่างกายตัวเอง

การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในเด็ก ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากคนในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ดังนั้นผู้ใหญ่ควรช่วยกันสอดส่องดูแล ในเด็กเล็กอาจยอมให้คนอื่นๆ สัมผัสหรือจับตัวได้ แต่ข้อควรระวังคือพ่อแม่เองไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาสัมผัสรุกล้ำร่างกายของลูกจนเกินไป เพียงเพราะ "ความเอ็นดู" เมื่อถึงวัยหนึ่งเขาจะเริ่มแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ใครแตะตัว สิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองควรทำ คือ สอนให้เขากล้าที่จะปฏิเสธและปกป้องตนเอง

มูลนิธิเด็กโสสะ-สอนลูกเรื่องร่างกายรู้จักอวัยวะที่ไม่ควรสัมผัส-dont-touch
 

ร่างกายของเรา เรามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ใครสัมผัส

 • บอกลูกว่าส่วนไหนบนร่างกายที่จับได้ ไม่ควรจับ หรือห้ามจับ สอนให้รู้จักปฏิเสธเมื่อคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่มาจับ หรือรู้สึกไม่ชอบ อาย หวาดกลัว เมื่อถูกสัมผัส
 • พ่อแม่ต้องเรียนรู้ สิทธิเด็ก เข้าใจว่าลูกมี สิทธิในร่างกายตัวเอง ไม่บังคับให้ลูกไปกอด หอม สัมผัสคนอื่นโดยไม่เต็มใจ
 • การแสดงความรัก ควรอยู่ในขอบเขตที่ไม่มากเกินไป ไม่ควรรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัว เช่น พื้นที่ในร่มผ้า หน้าอก ก้น อวัยวะเพศ และทุกพื้นที่ที่ลูกดูมีความอึดอัดใจเมื่อเราไปสัมผัส
 • พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของการไม่ละเมิดสิทธินั้นเสียเอง เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความสับสน หรือไม่กล้าปฏิเสธผู้ใหญ่
 • สอนให้ลูกกล้าที่จะปฏิเสธ ร้องขอความช่วยเหลือ และบอกพ่อแม่ทันทีเมื่อมีคนพยายามมาสัมผัส หรือคุกคาม
   

มูลนิธิเด็กโสสะ-สอนลูกเรื่องร่างกายรู้จักอวัยวะที่ไม่ควรสัมผัส-infographic


สอนลูกรู้จัก ร่างกายของเรา

 • โซนสีแดง คือ พื้นที่ปกปิดที่ห้ามให้คนอื่นสัมผัส หรือเปิดดู ยกเว้นกรณีพบแพทย์เพื่อรักษา
  ริมฝีปาก หน้าอก อวัยวะเพศและบริเวณระหว่างขา ก้น
 • โซนสีส้ม คือ พื้นที่ที่ควรได้รับความยินยอมจากตัวเราก่อน เพราะอาจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อถูกสัมผัส
  หัว ใบหน้า คอและไหล่ ท้อง ขาและเท้า
 • โซนสีเขียว คือ โซนที่สามารถสัมผัสได้ แต่หากรู้สึกไม่ดีเมื่อถูกสัมผัสก็สามารถปฏิเสธได้เช่นกัน
  แขนและมือ
   
บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่มา

parentsone
thaipbs
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

Copyright © All Right Reserved