8 วิธีป้องกันความเสี่ยงสำหรับเด็ก

8 วิธีป้องกันความเสี่ยงสำหรับเด็ก

 

 1.  ก่อนไปที่ใดควรบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเราจะไปไหนไปกับใคร และจะกลับเมื่อไหร่
   

 2. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เปลี่ยวคนเดียว ควรจะมีเพื่อนหรือผู้ใหญ่ไปด้วย
   

 3. ควรหลีกเลี่ยงการแตะเนื้อต้องตัวจากคนแปลกหน้า และกล้าแสดงความไม่ยินยอมเมื่อโดนสัมผัส
   

 4. เมื่อเกิดปัญหาหรือรู้สึกไม่สบายใจเพียงเล็กน้อย ควรปรึกษากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคุณครูที่ไว้ใจได้
   

 5. ไม่พูดจาส่อไปในทางลามก อนาจาร
   

 6. อย่าไว้ใจหรือรับของจากคนแปลกหน้า แม้ว่าพวกเขาจะดูเป็นมิตร
   

 7. เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันตนเองจากการเกิดความเสี่ยง เพื่อให้มีความชำนาญเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
   

 8. เมื่อรู้สึกว่ากำลังเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง ควรตอบปฏิเสธอย่างจริงจังหรือเลี่ยงออกมาจากสถานการณ์นั้น ๆ ทันที
   

Copyright © All Right Reserved