คุณทักษ์สุธี ลูกโสสะหาดใหญ่

จากหนึ่งชีวิตเยาว์วัยที่โดดเดี่ยว สู่ก้าวย่างที่มั่นคงของลูกโสสะ

จากก้าวเล็กๆ ของ แบงค์ ทักษ์สุธี วารีผล เด็กตัวน้อยที่เคยโดดเดี่ยว เมื่อแรกเดินเข้าสู่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา อีกครั้งในชีวิตที่เขาได้มีครอบครัว พี่น้อง และอ้อมกอดของแม่โสสะคอยปกป้องดูแล อบรมสั่งสอน จนเด็กตัวเล็กๆ ในวันนั้น เติบโตขึ้นและผลักดันตัวเอง จนเรียนจบระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีอาชีพที่สุจริตสามารถพึ่งพาตนเองได้

“โอกาส” ในวันนั้น ไม่เพียงช่วยประคอง หากยังเป็นรากฐานให้เขาสามารถก้าวเดินอย่างมั่นคงได้ด้วยตัวเอง เป็นบุคลากรคุณภาพอีกคนหนึ่งของสังคม

“การเลี้ยงดูแบบครอบครัวทดแทน ทำให้รู้สึกเหมือนได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เราได้รับความรักจากครอบครัว แม่ และพี่น้อง แม่สอนให้เราช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็ก เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไป ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอก ต้องช่วยเหลือตัวเองให้เป็น”

“แม่ใช้ ‘หัวใจ’ ในการดูแลลูกทุกคน คอยอบรมสั่งสอน ทำหน้าที่แม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้จนวาระสุดท้าย กอดที่แม่ให้เรา มันคือกอดที่ปลอดภัย คือภูมิคุ้มกันที่ทำให้เรารู้สึกว่า แม่ปกป้องเราได้ เป็นพลังงานด้านบวกที่แม่มอบให้เราเสมอมา”

ความอบอุ่นที่ได้รับจากแม่ และโอกาสจากท่านผู้บริจาค เป็นแรงผลักดันอันทรงพลัง ที่ส่งผลให้เขาได้เติบโตขึ้น และประสบความสำเร็จในชีวิต  

“ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้บริจาคให้กับเรา เป็นเสมือนโอกาสอันมีค่า เงินสิบบาทคือค่าข้าว ค่าขนม ที่ทำให้เราเติบโต เงินหนึ่งร้อย หนึ่งพันบาท ซื้อหนังสือให้เราอ่าน เงินสองแสน สามแสนบาท ช่วยสร้างอนาคต วุฒิภาวะทางความคิดให้กับเราอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งเราได้สวมชุดครุย สำเร็จการศึกษา สานต่อโอกาสที่ได้รับมาในชีวิตอย่างรู้ค่า ยืนหยัดในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ เราไม่เคยลืมครับ”