งานแถลงข่าว “งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ”
กันยายน 26 2563

งานแถลงข่าว “งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ”

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดงานแถลงข่าว “งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ” ขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กที่ขาดบิดามารดา และญาติมิตร ในครอบครัวโสสะ

โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากดารานักแสดง และศิลปินวิจิตรศิลป์ชื่อดังของเมืองไทย ในวันที่ 22-26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เพื่อเปิดให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถร่วมสนับสนุนผลงานที่สนใจได้ภายในงาน


ซึ่งในวันที่ 26 กันยายน 2563 ได้มีการจัดงานแถลงข่าว และเปิดประมูลงานศิลป์ทั้งหมด 14 ชิ้น ภายใต้บรรยากาศการจัดงานแบบ New Normal  มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ รักษาระยะห่าง และลงทะเบียนก่อนเข้างาน ทั้งนี้ยังมีคุณพีช พชร จิราธิวัฒน์ คุณวัชระ กล้าค้าขาย และศิลปินวิจิตรศิลป์อีกหลากหลายท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ รวมถึงนำผลงานเข้าร่วมการประมูลและจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ


โดยศิลปินใจบุญ ที่นำผลงานเข้าร่วมแคมเปญนี้ มาจากทั้ง วงการศิลปะ อาทิ วัชระ กล้าค้าขาย, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, อานนท์ เลิศพูลผล, ลูกปลิว จันทร์พุดซา, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, อิสรีย์ บารมี, ชัชวาล รอดคลองตัน, กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา, แดง บัวแสน และ ปัณฑิตา  มีบุญสบาย  วงการบันเทิง อาทิ  พีช พชร  จิราธิวัฒน์ , นาย ณภัทร เสียงสมบุญ, ป๊อด โมเดิร์นด็อก , ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล และผู้ร่วมช่วยเหลือคนสำคัญของมูลนิธิเด็กโสสะที่มาร่วมงาน  อาทิ ชาญชัย ศิริวิทยเจริญ, ดร. ฐิติมา อุดม, รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, รมณีย์ เธียรประสิทธิ์, ดวงใจ ตั้งสง่า, อุษา มนต์เสรีนุสรณ์, ชนัดดา พิทยศิริ และ ธราภุช คูหาเปรมกิจ 

ซึ่งรายได้จากการสนับสนุน จะถูกนำไปใช้ในการเลี้ยงดูเด็กๆ ให้ได้เติบโตด้วยความรักความอบอุ่นในครอบครัวทดแทน และได้รับการศึกษา เพื่อเติบโตอย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคมต่อไป
 

สูจิบัตรงานศิลป์ I SEE YOU