ค่ายพัฒนาเยาวชน สร้างเสริมทักษะสู่โลกการทำงานให้กับเยาวชนโสสะ
มิถุนายน 6 2567

ค่ายพัฒนาเยาวชน สร้างเสริมทักษะสู่โลกการทำงานให้กับเยาวชนโสสะ

ในปีนี้ เป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จัดค่ายพัฒนาเยาวชน “Ignite your success occupation จุดประกายความสำเร็จในอาชีพ” Youth Can SOS 2024 Project by Siegwerk (Thailand) Ltd. ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 


โดยทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณบริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และได้จัดค่ายพัฒนาเยาวชนนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของมูลนิธิเด็กโสสะฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านการเสริมสร้างทักษะการทำงานที่สำคัญ เป็นแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯในการพัฒนาเยาวชน หรือ Empower Young People ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในงานยุทธศาสตร์ Strategy 2023 ของทางมูลนิธิฯ อีกด้วย

Siegwerk-Thailand 2024 - เยาวชนโสสะร่วมทำกิจกรรม

Siegwerk-Thailand 2024 - เยาวชนโสสะร่วมทำกิจกรรม

โครงการในครั้งนี้ มีเยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะฯ ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 29 คน และกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายในชีวิต, ทักษะด้านการสื่อสารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า, การเตรียมความพร้อมสภาวะทางอารมณ์, เทคนิคการสมัครงาน,การวางแผนด้านการเงิน

Siegwerk-Thailand 2024 - เยาวชนโสสะเข้าเยี่ยมชมการทำงาน

ทั้งนี้ทางซิกเวอร์คได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 29 คน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และในการทำกิจกรรม จะมีพี่ๆอาสาสมัครร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตลอด 3 วันนี้ด้วย

Siegwerk-Thailand 2024 - คุณทรรศนีย์ ลีวงค์วัฒน์ Entity Manager, Siegwerk (Thailand) Ltd.

คุณทรรศนีย์ ลีวงค์วัฒน์ Entity Manager, Siegwerk (Thailand) Ltd. 

“ซิกเวอร์คมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของเยาวชน โดยเราได้จัดค่ายพัฒนาเยาวชน “Ignite your success occupation” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ พี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ทั้งในด้านที่ประสบความสำเร็จและด้านที่มีอุปสรรค นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้พูดคุยกับพี่ๆ เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ทุกคน และขอให้น้องๆ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน กล้าที่จะฝันในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น มีวินัย มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค”

Siegwerk-Thailand 2024 - คุณพหล ตรังคิณีนาถ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะฯ

คุณพหล ตรังคิณีนาถ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะฯ 

“สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อให้น้องๆ สามารถดึงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ และสร้างความมั่นใจในการเริ่มชีวิตการทำงานได้อย่างมั่นคง มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบคุณ Siegwerk Thailand ที่มอบโอกาสอันมีค่านี้ให้กับเยาวชนของเรา และขอให้น้องๆ ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่"

ความประทับใจจากเยาวชนโสสะ ถึงพี่ๆ Siegwerk

Siegwerk-Thailand 2024 - น้องบอส จิรายุส

น้องบอส จิรายุส ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

“ผมประทับใจทุกกิจกรรมเลยครับ เพราะทุกกิจกรรมแฝงไปด้วยความรู้และข้อคิดที่สามารถนำไปพัฒนาตัวเองและพัฒนาคนอื่นได้ โดยเฉพาะเรื่องการเขียนเรซูเม่ เพราะอีก2ปีผมก็จะได้ฝึกงานได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยทำงานเต็มตัวแล้ว กิจกรรมนี้จึงเป็นความท้าทายอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการสัมภาษณ์ วิธีการพูดต่างๆ ผมขอบคุณพี่ๆ Siegwerk ที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆ และจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ ผมหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปทุกปี เพื่อให้โอกาสกับคนอื่นๆ ต่อไปครับ”

Siegwerk-Thailand 2024 - น้องน้ำหวาน นฤมล

น้องน้ำหวาน นฤมล ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้หนูประทับใจทุกกิจกรรมเลยค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ประกอบอาชีพ และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ในทีมด้วย ขอบคุณพี่ๆ Siegwerk ทุกคน ที่ได้จัดกิจกรรมและมอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับพวกหนู ทำให้พวกหนูได้เตรียมความพร้อมมากขึ้น และได้เรียนรู้การวางแบบแผนชีวิต ทั้งในเรื่องอนาคต การเงิน แนวคิดต่างๆ หนูอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ”

ทั้งนี้ งาน “Ignite your success occupation จุดประกายความสำเร็จในอาชีพ” โครงการ Youth Can! SOS 2024 Project โดยการสนับสนุนของ Siegwerk Thailand ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในการก้าวสู่โลกของการทำงานด้วยความพร้อมและความมั่นใจ

Siegwerk-Thailand 2024 - ค่ายพัฒนาเยาวชน สร้างเสริมทักษะสู่โลกการทำงาน

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112