ความร่วมมือระหว่างองค์กร

    การร่วมมือกันเพื่อให้โอกาสที่สองในชีวิตแก่เด็กๆ
 

ทำไมถึงต้องร่วมมือกับ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

Unique Program

 

มีโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เด็กๆ จะเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทดแทน เด็กจะได้ความรัก ความอบอุ่นจากแม่โสสะเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้

Global Footprint. Local Approach

เราเป็นหนึ่งสมาชิก กว่า 130 ประเทศทั่วโลก ที่ได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) แต่บุคคลากร และรูปแบบการดำเนินงาน ได้ถูกปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทย

International Brand & Impact

เราทำงานภายใต้ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตามนโยบายขององค์กรสหประชาชาติ (UN's Sustainable Development Goals-SDGs)

Reputable

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

บริษัท/องค์กร ของท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้โดย

Grant Donation

สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะ เป็นจำนวนเงินตามจิตศรัทธา โดยเงินบริจาคจากท่าน จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในชีวิตของเด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เช่น อาหาร เสื้อผ้า สุขภาพ และการศึกษา

CSR Campaign

สนับสนุนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสร้างกิมมิคของกิจกรรม และร่วมกับลูกค้าของท่านในการทำกิจกรรมทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์และระดมทุนให้แก่มูลนิธิฯ

Cost Related Marketing

จำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ หรือแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิฯ

Fundraising Activities/ Events

สนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนต่างๆ เช่น งานเดิน-วิ่ง, งานคอนเสิร์ต, งานประมูลรูปภาพหรือสิ่งของ หรืองานนิทรรศการเพื่อการกุศล เพื่อระดมทุนให้แก่มูลนิธิฯ

Employee Giving

การมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การร่วมบริจาคผ่านทางเงินเดือน, การทำกิจกรรมระดมทุนภายในแผนก หรือการให้พื้นที่ในอาคารสำนักงานเพื่อตั้งบู้ทประชาสัมพันธ์ของทางมูลนิธิฯ

Donation Box

สนับสนุนพื้นที่ในการตั้งกล่องบริจาค

 

Our Corporate Partners

Together we are making a brighter future for our children 

SOS Corporate DHL logo

SOS Corporate TKE logo

SOS Corporate Cape&Kantary logo

SOS Corporate Vijitpongpun Fund logo

SOS Corporate The okura prestige logo

SOS Corporate Ancient City Group logo

SOS Corporate Carnation logo

SOS Corporate Ikea logo

ข่าวสาร

Displaying results 4-6 (of 131)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
More

บริจาคออนไลน์

ในนามบริษัท/องค์กร

 

ร่วมบริจาค

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร


สำนักงานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-380-1177 ต่อ 2
แฟ็กซ์ 02-755-5576
อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

.