ร่วมบริจาคในนามองค์กร / บริษัท

Corporate Donation:

โปรดระบุจำนวนเงินบริจาค (THB)

ผู้ติดต่อประสานงาน:

รูปแบบการชำระเงิน

  ร่วมบริจาค ในนามบุคคล

  • หลังจากร่วมบริจาคแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อกลับไปภายใน 3 วันทำการ หากท่านผู้บริจาคไม่ได้รับการติดต่อ ขอความกรุณาแจ้งกลับมายัง
    "ศูนย์บริการผู้บริจาค"
    โทร. 02-3801177
    อีเมล info@sos-thailand.org
    LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน