เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (เสมือน "แม่")

จำนวน 5 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: หมู่บ้านเด็กโสสะ สมุทรปราการ, สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และ ภูเก็ต

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เลี้ยงดูและติดตามพัฒนาการของเด็กๆ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

  • อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สามารถพักอาศัยในหมู่บ้านเด็กฯ ประจำจังหวัดนั้น ๆ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีประสบการณ์ดูแลเลี้ยงเด็กมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org