เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

สถานที่ปฏิบัติงาน: หมู่บ้านเด็กโสสะ สมุทรปราการ, สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และ ภูเก็ต

 

คุณสมบัติ

 • อายุตั้งแต่ 24 - 38 ปี

 • สถานภาพ โสด

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถพักประจำได้ในหมู่บ้านเด็กโสสะได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

 • มีประสบการณ์ดูแลเลี้ยงเด็กมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • “เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก” จะได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็ก ต่างเพศ ต่างวัย จำนวนประมาณ 6-8 คน ให้อยู่ร่วมกันในบ้าน 1 หลัง เสมือนแม่เลี้ยงดูลูกของตนเองและด้วยความรักความเอาใจใส่ พร้อมทั้งอบรมและปลูกฝังความประพฤติ นิสัยที่ดีงามติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก ๆ

 • รับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดสภาพบ้านและรอบบริเวณร่วมกับเด็ก พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามน่าอยู่ เสมือนอยู่บ้านของตนเอง

 • ดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าขนมไปโรงเรียนของเด็ก ๆ ของตนเองและต้องรับผิดชอบการใช้จ่ายดังกล่าวพร้อมทั้งทำบัญชีรับ-จ่าย ส่งผู้อำนวยการหมู่บ้านฯ ทุกเดือน

 • ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพ และพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อาหาร 3 มื้อ
 • บ้านพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • บำนาญเกษียณอายุ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org

การเดินทาง
 • มายังรถไฟฟ้า BTS สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) ทางออกที่ 3
 • เข้าซอยบุญศิริ (สุขุมวิท 27)
 • เข้ามาในซอยประมาณ 600 เมตร สำนักงานมูลนิธิฯ อยู่ฝั่งขวามือ (อยู่ระหว่างซอย 4 และ ซอย6)