เจ้าหน้าที่ระดมทุนผ่านทางโทรศัพท์

(Tele - calling)

จำนวน 2 อัตรา (สัญญาจ้างรายปี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประชาสัมพันธ์ และ รับบริจาคผ่านทางโทรศัพท์

 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้บริจาคผ่านโทรศัพท์

 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน (ผลงานที่ได้ในแต่ละวัน)
   

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง

 • อายุ 21-30 ปี

 • การศึกษา ม.ปลาย, ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี

 • น้ำเสียงสุภาพ พูดชัด มั่นใจในทักษะด้านการสื่อสาร ชอบพัฒนาตัวเอง

 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้

 • หากมีประสบการณ์งาน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ

 • คอมมิชชั่นตามความสามารถ

 • ค่าอาหาร

 • ประกันสังคม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org