มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม

เกี่ยวกับเรา

 

สิ่งที่เรามีและแตกต่างในการเลี้ยงดูเด็ก

 

เรามีเด็กในการดูแลกว่า 700 คน ที่หมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย

 

ดูที่ตั้งของหมู่บ้าน

 

 

 

4 สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเลี้ยงดูของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Displaying results 97-99 (of 99)
 |<  <  24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 >  >|
More