SOS Garden

ผักสวนครัว จากรั้วหมู่บ้านเด็กโสสะ

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยาวนานในขณะนี้ ทำให้ครอบครัวโสสะได้รับผลกระทบในหลายๆ อย่าง คุณแม่กับเด็กๆ จำเป็นต้องกักตัวอยู่ภายในหมู่บ้าน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อความปลอดภัย รวมถึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณแม่กับเด็กๆ ทำร่วมกันเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน คือ การปลูกผักทำสวน เด็กๆ จะได้เรียนรู้และสนุกสนานกับการปลูกผักหลากหลายชนิดทั้งผักบุ้ง ผักกาดหอม ถั่วงอก ฯลฯ และเก็บผลผลิตที่ได้มาทำอาหารรับประทานร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย