Happy Childhood

วัยเด็กอันเปี่ยมสุข

ในทุกๆ วัน เราจะเห็นเด็กชายตัวน้อยจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตคนนี้ ออกมาวิ่งเล่นพร้อมกับพี่ๆ น้องๆ บริเวณสนามเด็กเล่นอย่างสนุกสนาน พร้อมด้วยเสียงหัวเราะเล็กๆ ที่ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านฯ

นอกจากการส่งเสริมด้านโภชนาการและการศึกษาแล้ว เด็กๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะจะได้ “เล่น” และเรียนรู้อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้รับตามวัย ได้มีวัยเด็กอันเปี่ยมสุข ซึ่งจะทำให้พวกเขาเติบโตและมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง