back-to-school-new-normal

เปิดเทอมใหม่ กับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หลังจากหยุดอยู่บ้านมานาน เด็กๆ ในครอบครัวโสสะต่างต้องปรับตัวกับการเปิดภาคเรียนที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะนอกจากความตื่นเต้นที่จะได้ใส่ชุดนักเรียนตัวโปรด ได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปโรงเรียน ได้พบปะกับคุณครูและเพื่อนๆ มากมายแล้ว เด็กๆ ยังต้องคอยตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ด้วยการใส่แมสก์ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ และทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ

นอกจากนี้ ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนและตอนเย็นเมื่อกลับถึงบ้าน เด็กๆ จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ และชำระล้างร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีเมื่อกลับถึงบ้านค่ะ