CVHY Sport Day

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้แม่และเด็กๆ จำเป็นต้องกักตัวอยู่ในบริเวณหมู่บ้านฯ เพื่อความปลอดภัย โดยนอกจากการเรียนออนไลน์แล้ว หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ ยังได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้แม่และเด็กๆ ได้สนุกสนานและผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยค่ะ