best painter

จิตรกรเอกของบ้าน

วิชาที่หนูชอบที่สุดในโรงเรียน คือวิชาศิลปะค่ะ เพราะหนูชอบการวาดภาพระบายสี หนูระบายได้ทั้งสีไม้ สีเทียน สีชอล์ก แต่ที่ชอบเป็นพิเศษคือสีน้ำค่ะ เพราะหนูชอบเอกลักษณ์ของลวดลายที่แตกต่างกันไปตามพื้นผิวกระดาษและน้ำหนักมือที่ต่างกัน บางครั้งก็อาจจะได้สีสันและลวดลายใหม่ๆ จากการลงพู่กันที่ผิดพลาดบ้าง ซึ่งหนูก็มองว่ามันสวยดีเหมือนกันค่ะ เหมือนกับที่แม่คอยสอนหนูว่า คนเราทำผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไร เพียงแค่ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ทำเพื่อแก้ไขวันข้างหน้าให้ดีขึ้นค่ะ

เวลาที่หนูเริ่มวาดภาพระบายสี น้องๆ ในบ้านก็มักจะชอบมาดูด้วยเสมอ น้องๆ ชมว่าหนูวาดภาพสวย แม่เองก็มักชมว่าหนูคือจิตรกรมือหนึ่งของบ้านเรา มันทำให้หนูรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนอื่นชอบและมีความสุขกับภาพที่หนูวาดค่ะ