เสียงจากผู้บริจาคในวารสารของเรา

 

คุณสินี สังข์ขาว ภมรกูล

"รู้สึกดีใจ รู้สึกว่า ดีที่มีมูลนิธิฯ นี้อยู่ให้อนาคตกับเด็ก เมื่อเด็กๆ ได้รับการช่วยเหลือ จนสามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพในสังคมแล้ว เขาจะกลับมาเป็นผู้ให้ต่ออีก ให้ต่อกับน้องๆ ที่นี่ เหมือนเป็นการให้ส่งต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด และยังส่งผลดีทั้งหมดในภาพรวม ทั้งชีวิตน้องเอง และดีต่อสังคมเราด้วย"

คุณสินี สังข์ขาว ภมรกูล

คุณอรรณพ แก้วปทุมทิพย์

"เห็นเรื่องราวของเด็กๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือ รู้สึกดีใจ ไม่ใช่แค่กับตัวเอง แต่ดีใจกับเด็กๆ ที่เขาได้เติบโตมาสมบูรณ์ มีอนาคตที่ดี ชอบที่ได้เห็นเด็กๆ มีความสุข มีรอยยิ้มสดใส คิดว่า อยากจะช่วยเหลือต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่"

คุณอรรณพ แก้วปทุมทิพย์

คุณศศินา ชยศาสตร์

"รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น แม้การบริจาคของเราอาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย แต่ก็ช่วยทำให้เด็กๆ ได้รับการศึกษา เติบโตมีชีวิตที่ดีขึ้นได้...ยังมีเด็กที่ด้อยโอกาสเป็นจำนวนเยอะมาก เด็กที่รอคอยความช่วยเหลือจากคนที่มีโอกาสมากกว่า เราจึงอยากจะช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี"

คุณศศินา ชยศาสตร์

คุณวัฒนา อัจฉริยะโพธา

“อยากเชิญชวนทุกท่านให้ช่วยกันมอบโอกาสให้กับเด็ก เพราะในอนาคตเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยทำให้ประเทศไทยเราพัฒนาก้าวหน้า หากพอมีกำลัง เราเองก็จะได้ใช้เงินให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผมคิดว่า คนเราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ สิ่งที่เรานำไปได้ก็มีแต่บุญและคุณค่าที่เหลืออยู่”

คุณวัฒนา อัจฉริยะโพธา

คุณธีรยุทธ วุฒิวงศ์ธนกิจ

“การที่บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณแม่โสสะที่คอยเลี้ยงดูในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้ว เด็กๆ ยังได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปูพื้นฐานชีวิต เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างมีอนาคตที่ดี สามารถเลี้ยงดูตนเอง และกลับมาเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม ที่ส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในอนาคตได้”

คุณธีรยุทธ วุฒิวงศ์ธนกิจ

คุณภารดี ศิระวงศ์ประเสริฐ

"การให้ครั้งนี้ สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ ไม่เพียงแค่เด็กๆ จะได้กินอิ่ม แต่ยังเติบโตมามีชีวิตที่ดี มีที่อยู่อาศัยปลอดภัย และได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถนำใบเสร็จมาใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย"

คุณภารดี ศิระวงศ์ประเสริฐ

คุณสุพัตรา คงถาวร

"แม้จะไม่ได้บริจาคเป็นจำนวนเงินมากมาย แต่สิ่งที่ได้จ่ายออกไปมันมีคุณค่าที่จะช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ได้ เราเชื่อว่า การให้อนาคตเปรียบเสมือนการให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเด็กคนหนึ่ง ซึ่ง “พื้นฐานครอบครัวที่ดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กเติบโตมามีอนาคตที่สดใส” เราได้เห็นเรื่องราวของเด็กที่เรียนจบ เติบโตไปมีงานทำสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอนาคตที่ดี ทำให้รู้สึกว่า สิ่งที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ กำลังทำ คือ การช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เด็กต้องการอย่างแท้จริง"

คุณสุพัตรา คงถาวร

คุณศิรยา ชื่นกำไร

“เราแค่อยากทำบุญให้กับมูลนิธิของไทย ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กที่เขาสามารถนำเงินที่เรามอบให้ไปใช้เลี้ยงดูเด็กได้อย่างทั่วถึงจริงๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วว่า เป้าหมายในการทำงานของมูลนิธิฯ ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากที่ได้แจ้งไว้ในคราวแรก เราได้รับรายงานความคืบหน้า ได้เห็นชีวิตเด็กๆ ที่เขาเติบโตขึ้นจากความช่วยเหลือส่วนหนึ่งของเรา ทำให้เกิดความภูมิใจ”

คุณศิรยา ชื่นกำไร

คุณปรัชญา ชัยโต

"เรามองว่า ไม่ใช่แค่ “การบริจาค” แต่คือ “การลงทุน” ให้กับเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ ทำให้เขาได้รับการเลี้ยงดูปลูกฝังอย่างมีคุณภาพ ได้รับการศึกษา และเติบโตมาเพื่อพัฒนาสังคมที่เราอาศัยอยู่ วันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นประชากรที่ดี และกลับมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ครับ"

คุณปรัชญา ชัยโต

คุณชนิดา ใจเย็น

"เราเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมอบโอกาสให้กับเด็กที่เขายังต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ แม้จะไม่มากมาย แต่ก็ทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจ ทำให้เกิดความตั้งใจมากขึ้นว่า เราอยากจะช่วยเหลือให้เด็กทุกคนมีชีวิตที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะแม้เด็กคนหนึ่งจะได้เติบโต ออกไปมีชีวิตด้วยตนเองในสังคมแล้ว แต่ก็ยังมีเด็กคนใหม่ๆ เข้ามาสู่ครอบครัวโสสะอีก อย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทางมูลนิธิฯ ได้คงอยู่ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส"

คุณชนิดา ใจเย็น

คุณพัชสนันท์ อภิสินพัชร

“ดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ ที่เคยขาดโอกาส ขาดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขาดความอบอุ่น ขาดในทุกอย่างที่เขาควรจะได้รับ กลับมามีโอกาสในการเติบโตอย่างอบอุ่นอีกครั้ง เราเองแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย แต่ก็รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มที่ได้ช่วยเหลือให้เด็กๆ เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้ และช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอาศัยอยู่ต่อไป"

คุณพัชสนันท์ อภิสินพัชร

คุณสุกฤฎิ์พงษ์ อินปันบุตร

"เราเชื่อว่า เด็กๆ หลายคนในประเทศไทย ยังขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น อย่างน้อยหากได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ก็ยังดี... การที่เราบริจาคอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นต้นทางสำหรับจัดสรรและกระจายความช่วยเหลือไปอย่างทั่วถึง และครบถ้วนที่สุด เพื่อเติมเต็มชีวิตและความหวังให้กับเด็กๆ ที่เขารอคอยโอกาสอยู่เสมอครับ"

คุณสุกฤฎิ์พงษ์ อินปันบุตร

คุณปิยะ พันธุ์ชัยศรี

"ประทับใจในการทำงานของมูลนิธิฯ ที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆ ที่เขาต้องการโอกาสที่สองของชีวิต โดยมีรูปแบบการมอบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว จึงตัดสินใจให้การบริจาคแบบต่อเนื่อง และก็จะบริจาคอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ให้มากที่สุด"

คุณปิยะ พันธุ์ชัยศรี

คุณสุไลรัตน์ โอสถานนท์

"รู้สึกประทับใจที่เด็กได้มีบ้านอยู่เป็นหลังๆ ในแต่ละหลังมีคุณแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น เปรียบเสมือนได้อยู่กับครอบครัวจริงๆ ให้การเลี้ยงดูจนพวกเขาสามารถออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ นอกจากนี้เด็กบางคนที่ออกไปแล้วก็ยังไม่ทิ้งน้องๆ กลับมาเยี่ยมเยียนดูแลน้องๆ ที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะฯ อยู่เสมอ"

คุณสุไลรัตน์ โอสถานนท์

คุณกวิณ โอภาสวงการ

"เมื่อเรามีโอกาสที่มากกว่า ก็อยากจะให้เขาได้รับโอกาสนั้นจากเรา เงินทุกบาททุกสตางค์ แม้เพียงเล็กน้อยก็มีส่วนช่วยให้น้องๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง อยากให้น้องๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะได้ทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ดี ได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป"

คุณกวิณ โอภาสวงการ

คุณภัทราวุธ อรุณรุ่งมงคล

"เราก็เป็นคนทำงานที่สามารถเก็บเงินเองได้ ซึ่งในขณะที่เรามีเงินพอกับตัวเองแล้ว ส่วนหนึ่งที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราก็อยากแบ่งปันให้บ้าง และหากใครมีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอสามารถแบ่งปันมาช่วยเหลือเด็กๆ ได้ ก็อยากเชิญชวนให้ช่วยครับ"

คุณภัทราวุธ อรุณรุ่งมงคล

คุณปฐวี คณะฤกษ์

“เราเกิดมาอย่างน้อยก็ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศ รู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือ แบ่งปัน ให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติ เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหน แต่อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ เป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม”

คุณปฐวี คณะฤกษ์

คุณอรรถกฤษณ์ อมรไตรภพ

"ผมได้เข้าไปอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งมูลนิธิฯ มีรูปแบบการดำเนินงานที่ดี น่าเชื่อถือ ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าโดยการมอบแม่ มอบความรัก มอบโอกาสที่สองในชีวิตให้กับพวกเขาอีกครั้ง"

คุณอรรถกฤษณ์ อมรไตรภพ

แพทย์หญิง รุ่งไพลิน รัตนชีวร

"ชีวิตของเราเองได้รับโอกาสดี ๆ มาแล้ว จึงคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตดังที่เด็กคนหนึ่งสมควรจะได้รับ อีกทั้งในวันข้างหน้าพวกเขาจะต้องเติบโตขึ้นและ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับพวกเราทุกคน"

แพทย์หญิง รุ่งไพลิน รัตนชีวร

คุณขวัญจิต หิรัญตียะกุล

"พี่รู้จักมูลนิธิเด็กโสสะฯ มานานแล้ว เคยร่วมบริจาคตั้งแต่สมัยส่งธนาณัติทางไปรษณีย์ จนตอนนี้พี่บริจาคต่อเนื่องผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นมูลนิธิแรกที่พี่ได้ช่วยเหลือและยังคงเป็นมูลนิธิที่ได้ช่วยอยู่จนถึงปัจจุบัน"

คุณขวัญจิต หิรัญตียะกุล

คุณเสาวณีย์ โกมล

"การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เลี้ยงแค่ร่ายกาย แต่ที่สำคัญคือการฟูมฟักจิตใจด้วย ซึ่งใช้ความอดทนและเสียสละมาก ๆ รู้สึกดีใจแทนสังคมของเราค่ะ ที่เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับโอกาสที่จะมีครอบครัวอีกครั้ง"

คุณเสาวณีย์ โกมล

คุณปราโมทย์ กล่ำเถื่อน

"เมื่อได้ฟังเรื่องราวของมูลนิธิเด็กโสสะฯ แล้ว ผมก็ตัดสินใจให้การบริจาคโดยไม่ลังเล ถึงแม้ผมจะไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็ไม่ลำบาก คิดว่าเราก็มีพอเพียง ยังพอช่วยเหลือคนอื่นได้บ้าง"

คุณปราโมทย์ กล่ำเถื่อน

คุณบัณฑิต ตันติบุตร

"ถึงแม้เงินที่ผมบริจาคอาจไม่มากนัก แต่ก็เปรียบเสมือนหินก้อนหนึ่งที่โยนลงบ่อน้ำ สักวันหินก้อนเล็กนั้นก็จะเติมเต็มบ่อ จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันเติมบ่อน้ำ ให้เต็มไปพร้อม ๆ กัน"

คุณบัณฑิต ตันติบุตร

คุณธนภัทร จิรพิภัทรวงศ์

"ผมร่วมบริจาคเป็นรายครั้งผ่านวารสารมูลนิธิฯ ทำอยู่สองสามครั้ง ก็ตัดสินใจระบุว่า ขอร่วมบริจาคแบบต่อเนื่องทุกเดือน เพราะผมเห็นแล้วว่ามูลนิธิเด็กโสสะฯ มีการเลี้ยงดูเด็กในระยะยาวจริงๆ"

คุณธนภัทร จิรพิภัทรวงศ์

คุณหัสนันท์ นภาศัพท์

"ผมอยากจะเห็นเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้น ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นประชากรที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไป"

คุณหัสนันท์ นภาศัพท์

ร.อ.วัชระ คำแก้ว

"เพื่อนผมเล่าว่า เคยทำงานกับน้องชายคนหนึ่ง นิสัยดี ขยันขันแข็ง น้องคนนี้ไม่มีพ่อแม่ มีเพียงหมู่บ้านเด็กโสสะ เป็นที่พึ่งพิงให้กับเขา และหล่อหลอมให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้"

ร.อ.วัชระ คำแก้ว

คุณสิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ

"การช่วยเหลือน้อง ๆ เราไม่สามารถเลือกอุปการะเด็กคนไหนเป็นพิเศษ เนื่องจากเงินส่วนนี้จะช่วยเหลือน้อง ๆ กว่า 700 คน ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งสร้างความเท่าเทียมกันให้เด็กทุกคน"

คุณสิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ

คุณธรรมนูญ สายนภา

"ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะขาดบางสิ่งไป แต่หากเรามีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร น้อง ๆ ก็จะได้พบแต่ในสิ่งที่ดี ผมพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนน้อง ๆ ให้ได้ไปถึงฝั่งฝันเสมอ"

คุณธรรมนูญ สายนภา

คุณชาคร ทองหุ่น และครอบครัว

"หากน้ำใจบางส่วนของผม พอที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ให้เขาได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม ที่จะอยู่ร่วมกับผมในสังคมนี้ ผมก็ยินดีที่จะมอบให้"

คุณชาคร ทองหุ่น และครอบครัว

คุณจันทร์นภา โชติวานิช และครอบครัว

"วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ หากเขาพบเจอแต่สิ่งเลวร้ายคงเป็นการยากที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม"

คุณจันทร์นภา โชติวานิช และครอบครัว

คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์

"คิดว่าสถาบัน 'ครอบครัว' มีความสำคัญกับเด็ก ๆ ถ้าพวกเขาได้รับความรัก การเลี้ยงดู การศึกษาอบรม ตักเตือน สิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าในอนาคตให้กับพวกเขา"

คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์

คุณอัญชนา โสระฐี

"ดิฉันอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม หาช่องทางวิธีการที่ง่ายและเข้ากับรูปแบบวิถีชีวิต"

คุณอัญชนา โสระฐี

วันเพ็ญ กิติมหาคุณ และครอบครัว

"การเลี้ยงดูเด็ก ๆ ที่ขาดพ่อแม่ ให้เขาได้รับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวอีกครั้ง และยังได้รับการศึกษาสูงสุด ซึ่งที่นี่เป็นครอบครัวของเด็ก ๆ อย่างแท้จริงค่ะ"

วันเพ็ญ กิติมหาคุณ และครอบครัว