เสียงจากผู้บริจาคในวารสารของเรา

 

คุณปิยะ พันธุ์ชัยศรี

"ประทับใจในการทำงานของมูลนิธิฯ ที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆ ที่เขาต้องการโอกาสที่สองของชีวิต โดยมีรูปแบบการมอบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว จึงตัดสินใจให้การบริจาคแบบต่อเนื่อง และก็จะบริจาคอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ให้มากที่สุด"

คุณปิยะ พันธุ์ชัยศรี

คุณสุไลรัตน์ โอสถานนท์

"รู้สึกประทับใจที่เด็กได้มีบ้านอยู่เป็นหลังๆ ในแต่ละหลังมีคุณแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น เปรียบเสมือนได้อยู่กับครอบครัวจริงๆ ให้การเลี้ยงดูจนพวกเขาสามารถออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ นอกจากนี้เด็กบางคนที่ออกไปแล้วก็ยังไม่ทิ้งน้องๆ กลับมาเยี่ยมเยียนดูแลน้องๆ ที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะฯ อยู่เสมอ"

คุณสุไลรัตน์ โอสถานนท์

คุณกวิณ โอภาสวงการ

"เมื่อเรามีโอกาสที่มากกว่า ก็อยากจะให้เขาได้รับโอกาสนั้นจากเรา เงินทุกบาททุกสตางค์ แม้เพียงเล็กน้อยก็มีส่วนช่วยให้น้องๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง อยากให้น้องๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะได้ทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ดี ได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป"

คุณกวิณ โอภาสวงการ

คุณภัทราวุธ อรุณรุ่งมงคล

"เราก็เป็นคนทำงานที่สามารถเก็บเงินเองได้ ซึ่งในขณะที่เรามีเงินพอกับตัวเองแล้ว ส่วนหนึ่งที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราก็อยากแบ่งปันให้บ้าง และหากใครมีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอสามารถแบ่งปันมาช่วยเหลือเด็กๆ ได้ ก็อยากเชิญชวนให้ช่วยครับ"

คุณภัทราวุธ อรุณรุ่งมงคล

คุณปฐวี คณะฤกษ์

“เราเกิดมาอย่างน้อยก็ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศ รู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือ แบ่งปัน ให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติ เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหน แต่อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ เป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม”

คุณปฐวี คณะฤกษ์

คุณอรรถกฤษณ์ อมรไตรภพ

"ผมได้เข้าไปอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งมูลนิธิฯ มีรูปแบบการดำเนินงานที่ดี น่าเชื่อถือ ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าโดยการมอบแม่ มอบความรัก มอบโอกาสที่สองในชีวิตให้กับพวกเขาอีกครั้ง"

คุณอรรถกฤษณ์ อมรไตรภพ

แพทย์หญิง รุ่งไพลิน รัตนชีวร

"ชีวิตของเราเองได้รับโอกาสดี ๆ มาแล้ว จึงคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตดังที่เด็กคนหนึ่งสมควรจะได้รับ อีกทั้งในวันข้างหน้าพวกเขาจะต้องเติบโตขึ้นและ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับพวกเราทุกคน"

แพทย์หญิง รุ่งไพลิน รัตนชีวร

คุณขวัญจิต หิรัญตียะกุล

"พี่รู้จักมูลนิธิเด็กโสสะฯ มานานแล้ว เคยร่วมบริจาคตั้งแต่สมัยส่งธนาณัติทางไปรษณีย์ จนตอนนี้พี่บริจาคต่อเนื่องผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นมูลนิธิแรกที่พี่ได้ช่วยเหลือและยังคงเป็นมูลนิธิที่ได้ช่วยอยู่จนถึงปัจจุบัน"

คุณขวัญจิต หิรัญตียะกุล

คุณเสาวณีย์ โกมล

"การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เลี้ยงแค่ร่ายกาย แต่ที่สำคัญคือการฟูมฟักจิตใจด้วย ซึ่งใช้ความอดทนและเสียสละมาก ๆ รู้สึกดีใจแทนสังคมของเราค่ะ ที่เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับโอกาสที่จะมีครอบครัวอีกครั้ง"

คุณเสาวณีย์ โกมล

คุณปราโมทย์ กล่ำเถื่อน

"เมื่อได้ฟังเรื่องราวของมูลนิธิเด็กโสสะฯ แล้ว ผมก็ตัดสินใจให้การบริจาคโดยไม่ลังเล ถึงแม้ผมจะไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็ไม่ลำบาก คิดว่าเราก็มีพอเพียง ยังพอช่วยเหลือคนอื่นได้บ้าง"

คุณปราโมทย์ กล่ำเถื่อน

คุณบัณฑิต ตันติบุตร

"ถึงแม้เงินที่ผมบริจาคอาจไม่มากนัก แต่ก็เปรียบเสมือนหินก้อนหนึ่งที่โยนลงบ่อน้ำ สักวันหินก้อนเล็กนั้นก็จะเติมเต็มบ่อ จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันเติมบ่อน้ำ ให้เต็มไปพร้อม ๆ กัน"

คุณบัณฑิต ตันติบุตร

คุณธนภัทร จิรพิภัทรวงศ์

"ผมร่วมบริจาคเป็นรายครั้งผ่านวารสารมูลนิธิฯ ทำอยู่สองสามครั้ง ก็ตัดสินใจระบุว่า ขอร่วมบริจาคแบบต่อเนื่องทุกเดือน เพราะผมเห็นแล้วว่ามูลนิธิเด็กโสสะฯ มีการเลี้ยงดูเด็กในระยะยาวจริงๆ"

คุณธนภัทร จิรพิภัทรวงศ์

คุณหัสนันท์ นภาศัพท์

"ผมอยากจะเห็นเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้น ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นประชากรที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไป"

คุณหัสนันท์ นภาศัพท์

ร.อ.วัชระ คำแก้ว

"เพื่อนผมเล่าว่า เคยทำงานกับน้องชายคนหนึ่ง นิสัยดี ขยันขันแข็ง น้องคนนี้ไม่มีพ่อแม่ มีเพียงหมู่บ้านเด็กโสสะ เป็นที่พึ่งพิงให้กับเขา และหล่อหลอมให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้"

ร.อ.วัชระ คำแก้ว

คุณสิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ

"การช่วยเหลือน้อง ๆ เราไม่สามารถเลือกอุปการะเด็กคนไหนเป็นพิเศษ เนื่องจากเงินส่วนนี้จะช่วยเหลือน้อง ๆ กว่า 700 คน ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งสร้างความเท่าเทียมกันให้เด็กทุกคน"

คุณสิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ

คุณธรรมนูญ สายนภา

"ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะขาดบางสิ่งไป แต่หากเรามีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร น้อง ๆ ก็จะได้พบแต่ในสิ่งที่ดี ผมพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนน้อง ๆ ให้ได้ไปถึงฝั่งฝันเสมอ"

คุณธรรมนูญ สายนภา

คุณชาคร ทองหุ่น และครอบครัว

"หากน้ำใจบางส่วนของผม พอที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ให้เขาได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม ที่จะอยู่ร่วมกับผมในสังคมนี้ ผมก็ยินดีที่จะมอบให้"

คุณชาคร ทองหุ่น และครอบครัว

คุณจันทร์นภา โชติวานิช และครอบครัว

"วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ หากเขาพบเจอแต่สิ่งเลวร้ายคงเป็นการยากที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม"

คุณจันทร์นภา โชติวานิช และครอบครัว

คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์

"คิดว่าสถาบัน 'ครอบครัว' มีความสำคัญกับเด็ก ๆ ถ้าพวกเขาได้รับความรัก การเลี้ยงดู การศึกษาอบรม ตักเตือน สิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าในอนาคตให้กับพวกเขา"

คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์

คุณอัญชนา โสระฐี

"ดิฉันอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม หาช่องทางวิธีการที่ง่ายและเข้ากับรูปแบบวิถีชีวิต"

คุณอัญชนา โสระฐี

วันเพ็ญ กิติมหาคุณ และครอบครัว

"การเลี้ยงดูเด็ก ๆ ที่ขาดพ่อแม่ ให้เขาได้รับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวอีกครั้ง และยังได้รับการศึกษาสูงสุด ซึ่งที่นี่เป็นครอบครัวของเด็ก ๆ อย่างแท้จริงค่ะ"

วันเพ็ญ กิติมหาคุณ และครอบครัว