เสียงจากผู้บริจาคผ่านโซเชียลมีเดีย

วรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ

"อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรัก แบ่งปันสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ความสุขที่มีจากใจ ส่งความสุขให้น้องๆ ในครอบครัวโสสะค่ะ"

วรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ

คุณหงษ์สุดา

"รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนน้องๆ ให้ได้มีโอกาสที่ดีขึ้นค่ะ"

คุณหงษ์สุดา

คุณณัฏฐวี ด่านวิวัฒน์พร

"เป็นโครงการที่ดี ให้เด็กรู้สึกเหมือนมีครอบครัว ได้รับความอบอุ่น และเติบโตมาอย่างช่วยเหลือตัวเองได้"

คุณณัฏฐวี ด่านวิวัฒน์พร

ไม่ประสงค์ออกนาม

"อยากให้ความช่วยเหลือน้องๆ ที่ด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีการศึกษาสูงๆ ต่อยอดความฝันในอนาคตค่ะ"

ไม่ประสงค์ออกนาม

คุณเกริก กล่อมเกลา

"มากกว่า 15 ปี ที่ผมให้การสนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะฯ เพราะเชื่อว่าเป็นมูลนิธิที่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุข มีความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ ด้วยความดี ความเพียร พยายามของตนเองนะครับ"

คุณเกริก กล่อมเกลา