รู้จักเรา

 • อ่านต่อ

  หลักการดำเนินงาน

  เราช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทนที่ถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความและเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเอง และอาศัยอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

  อ่านต่อ
  ร่วมบริจาค
 • อ่านต่อ

  จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา

  เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับเด็กที่เคยสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในครอบครัวของตัวเองมาแล้วนั้น ควรได้รับโอกาสที่สองในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้รับมากที่สุด

  อ่านต่อ
 • อ่านต่อ

  ความร่วมมือระหว่างองค์กร

  เพราะเด็กคือความหวังของโลก เด็กเป็นอนาคตของประเทศ สังคมไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า แต่ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากขาดพ่อแม่และญาติมิตร ขาดโอกาสที่จะได้เติบโตขึ้น

  อ่านต่อ
 • อ่านต่อ

  ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

  การสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตาทุกท่านมอบโอกาสที่สองแก่เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย ให้พวกเขาได้มีชีวิตใหม่ในครอบครัวที่อบอุ่นและมีวัยเด็กที่เปี่ยมสุขอีกครั้ง

  อ่านต่อ
 • อ่านต่อ

  บัญชีมูลนิธิเด็กโสสะฯ

  ท่านสามารถ ร่วมบริจาคออนไลน์ หรือบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ทางธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

  อ่านต่อ
 • ด้านบน
 • พิมพ์