• ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

  มูลนิธิเด็กโสสะฯเชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุดที่ช่วยเติมเต็มความรักให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเด็กคนหนึ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็ก

  อ่านต่อ...
 • ความสำเร็จของลูกโสสะ

  นี่เป็นหนึ่งในอีกหลายตัวอย่างของเด็กที่ได้รับการดูแลของครอบครัวโสสะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า 500 คน

  อ่านต่อ...
 • ความร่วมมือระหว่างองค์กร

  ด้วยเงินทุนสนับสนุนจากท่านทำให้เด็กได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยท่านสามาถช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะได้ทั้ง 5 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า และสุขภาพ

  อ่านต่อ...
 • โครงการหมู่บ้านเด็กโสสะในไทย


                       
 •  

 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาค

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาค

  24.07.2559 - มูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ
 • ครบรอบ 45 ปี มูลนิธิเด็กโสสะฯ

  ครอบครัว คือ ชีวิต “ครบรอบ 45 ปี มูลนิธิเด็กโสสะฯ”

  02.07.2559 - มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประจำปี “ครอบครัว คือ ชีวิต” ในช่วงวันครอบครัวสากล และในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานครบรอบมาถึงปีที่ 45 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เงินบริจาคของท่านไม่ได้หายไปไหน... อ่านต่อ...
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ผ่านการโทรศัพท์

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ผ่านการโทรศัพท์

  01.07.2559 - ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านการโทรศัพท์เพื่อแนะนำการทำงานของมูลนิธิฯ และขอรับการบริจาค หากท่านผู้สนใจได้รับการติดต่อ สามารถพูดคุยสอบถามการเลี้ยงดูเด็กกับทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ อ่านต่อ
close