ความร่วมมือระหว่างองค์กร

 • ความจำเป็นของความรับผิดชอบต่อสังคม

  ความจำเป็นของความรับผิดชอบต่อสังคม

  “เด็กไทย 20 คน จากทุก 100 คน สูญเสียพ่อแม่ผู้ให้การเลี้ยงดู หรือ ทุกวันมีเด็กทารกถูกละเลยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว เฉลี่ยวันละ 2 คน” ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากขาดพ่อแม่และญาติมิตร ขาดโอกาสที่จะได้เติบโตขึ้น ได้รับการศึกษาและมีอนาคตเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ ในสังคม อ่านต่อ
 • คุณร่วมมือกับเราได้อย่างไร

  คุณร่วมมือกับเราได้อย่างไร

  ท่านสามารถมอบโอกาสที่สองให้แก่เด็กๆ ได้อีกครั้ง ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์ การสนับสนุนด้านการศึกษา การมอบโอกาสในการทำงาน อ่านต่อ
 • ความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่างมูลนิธิฯ และองค์กร

  ความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่างมูลนิธิฯ และองค์กร

  มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมมือกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในมูลนิธิฯ เพื่อให้พวกเขาได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุขและมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง อ่านต่อ
 • ติดต่อเพื่อร่วมมือกับเรา

  ติดต่อเพื่อร่วมมือกับเรา

  ฝ่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02-380-1177 ต่อ 106 / 110 / 111 / 112 Email : info@sos-thailand.org อ่านต่อ
 • ด้านบน
 • พิมพ์