โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต
 
ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยโอกาสที่สองในชีวิต และเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคงไม่มีใครช่วยเหลือเด็กไทยไปได้ดีกว่าคนไทยด้วยกันอีกแล้ว และท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น โดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตรให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาท ต่อเดือน) การสนับสนุนของท่านเปรียบเหมือน “มิตร” ของเด็กที่สนับสนุนให้พวกเขาได้มีอนาคตสดใสและเติบโตคนดีของสังคมไทยต่อไป
 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิโสสะฯ จะจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพบปะกับท่านผู้บริจาค ท่านสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่สวมใส่เสื้อและนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-380-1177 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. หรือทางอีเมล info@sos-thailand.org หรือ LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

 

เดือน สิงหาคม 2562

 
สัปดาห์นี้พบกับบูธประชาสัมพันธ์ ได้ที่

- แฟชั่นไอส์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 16-21 สิงหาคม 62
- บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 62
- เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 62
- เดอะมอลล์ รามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 62
- เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม 62
- เทสโก้โลตัส สาขาพระราม 3 ตั้งแต่วันที่ 24-31 สิงหาคม 62
- แม็กซ์แวลู เดอะวอล์ค เกษตรนวมินทร์ ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 62
- แม็กซ์แวลู พาร์คเลน เอกมัย ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 62
- เซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 62
- บิ๊กซี สาขาเอกมัย ตั้งแต่วันที่ 24-31 สิงหาคม 62

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากรมากที่สุด