โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต
 
ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยโอกาสที่สองในชีวิต และเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคงไม่มีใครช่วยเหลือเด็กไทยไปได้ดีกว่าคนไทยด้วยกันอีกแล้ว และท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น โดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตรให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาท ต่อเดือน) การสนับสนุนของท่านเปรียบเหมือน “มิตร” ของเด็กที่สนับสนุนให้พวกเขาได้มีอนาคตสดใสและเติบโตคนดีของสังคมไทยต่อไป
 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิโสสะฯ จะจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพบปะกับท่านผู้บริจาค ท่านสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่สวมใส่เสื้อและนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-380-1177 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. หรือทางอีเมล info@sos-thailand.org หรือ LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

 

เดือน กันยายน 2562

 
สัปดาห์นี้พบกับบูธประชาสัมพันธ์ ได้ที่

- เซ็นทรัลพลาซา บางนา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 62
- บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันที่ 13-18 กันยายน 62
- เทสโก้ โลตัส บางนา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 62
- พาราไดซ์ พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 62
- ที่ทำการไปรษณีย์ พัฒนาการ ตั้งแต่วันที่ 17-20 กันยายน 62
- เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 62
- เดอะมอลล์บางแค ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 62
- เทสโก้ โลตัส ถลาง ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 62
- เทสโก้ โลตัส สามกอง ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 62
- TUH Parking and Plaza โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 23-27 กันยายน 62

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากรมากที่สุด