เพราะ "ความรัก" มอบให้กันได้แม้ไม่เคยรู้จัก

ร่วมมอบความรักให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสเหล่านี้ ได้มีครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความรักความอบอุ่นอีกครั้ง เด็กๆ จะได้รับการดูแลจากแม่โสสะและพี่น้อง ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม และได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ  เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบใหญ่อย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคมค่ะ

คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรักให้กับเด็กๆ ได้

 

 

Please Follow us

เพิ่มเพื่อนใน LINE >>  เพิ่มเพื่อน