คุณวรวี ลูกโสสะบางปู

คุณวรวี ลูกโสสะบางปู

วรวี คิดประทุม หรือ วี อีกหนึ่งในความภูมิใจของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันอายุ 27 ปี ทำงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด อยู่ที่สถาบันดีสปายไคโรแพรคติค กรุงเทพฯ

แม้วีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองแล้ว แต่ทุกวันนี้วียังโทรศัพท์หาคุณแม่โสสะผู้ให้การเลี้ยงดูเป็นประจำเพื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดิบและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตการทำงานของตน อีกทั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์วียังหมั่นกลับมาเยี่ยมเยียนแม่และพี่น้องในครอบครัวโสสะอยู่เสมอ

 

Worravee Kidpratoom or Wee, one of integrated youths from SOS Children's Village Bangpoo Samutprakarn that she has graduated a Bachelor's Degree from the faculty of Physical Therapy, Huachiew Chalermprakiet University. She is now 27 year-old and is working as a physiotherapist at the D-Spine Chiropractic Institute Bangkok.

Although she become independent and self-resilient, a warm relationship in SOS family is never ending. She always call her SOS mother and keep in touch with other SOS brothers and sisters.