คุณจามร ลูกโสสะบางปู

คุณจามร ลูกโสสะบางปู

“ภูมิ” จามร อินทร์อำพล หนึ่งในลูกโสสะของคุณแม่กรองทิพย์ อักษรสว่าง คุณแม่โสสะผู้ให้การเลี้ยงดู ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ที่ประสบความสำเร็จ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันอายุ 30 ปี ทำงานเป็นวิศวกรซ่อมบำรุง ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้วยทุนทรัพย์ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงการทำงานของตนเอง ภูมิเล่าว่า “ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะมีแต่ความรักและความอบอุ่น พร้อมทั้งให้การศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ สำหรับคุณแม่โสสะที่คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อายุ 6 เดือน ได้มอบความรัก ความห่วงใย ให้เรามาโดยตลอด รวมถึงสอนในเรื่องการใช้ชีวิตสังคมภายนอก ไม่เหมือนสังคมในหมู่บ้านเด็กโสสะ สังคมภายนอกจะโดดเดี่ยวกว่าเยอะ ซึ่งเราต้องเข้มแข็งกว่าคนอื่นหลายเท่า อยากจะขอบคุณมูลนิธิฯ และคุณแม่โสสะ ถ้าไม่มีโสสะในวันนั้น ก็คงไม่มีเราในวันนี้”

ภูมิร่วมงานแถลงข่าวครอบครัวคือชีวิต ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ เมื่อปี 2556

 


“ที่บ้านจะอยู่กันแบบครอบครัว พี่คนโตจะคอยเลี้ยงดูน้องคนเล็ก คอยช่วยแม่ซักผ้า ทำอาหาร สอนหนังสือน้อง ทำทุกอย่างที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ ในฐานะที่เราผ่านความเป็นพี่คนโตมา หากมีน้องเล็กเข้ามาใหม่ เรารู้สึกเหมือนเป็นน้องแท้ๆ ของเรา ที่จะคอยดูแลเขาเสมือนหนึ่งในครอบครัวของเราเช่นกัน ตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงแม่คือเรื่องของสุขภาพจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว เพราะแม่ต้องคอยดูแลน้องเป็นพิเศษ ด้วยสังคมยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยอันตราย แม่ต้องคอยควบคุมน้องให้สามารถไปใช้ชีวิตให้อยู่ในโลกภายนอกให้ได้ น้องก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จ”

ภูมิกับคุณแม่กรองทิพย์ อักษรสว่าง คุณแม่โสสะผู้ให้การเลี้ยงดู

“คุณแม่สอนเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำได้ เราอยู่ในครอบครัวโสสะที่หล่อเลี้ยงเราด้วยความรักจากคุณแม่โสสะที่คอยเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ 6 เดือน ได้มอบความรัก ความห่วงใย ให้เรามาโดยตลอด ทำให้เราไม่รู้สึกเรื่องปมด้อย รวมถึงสอนในเรื่องการใช้ชีวิตสังคมภายนอก ไม่เหมือนสังคมในหมู่บ้านเด็กโสสะ สังคมภายนอกจะโดดเดี่ยวกว่าเยอะ ซึ่งเราต้องเข้มแข็งกว่าคนอื่นหลายเท่า อยากจะขอบคุณมูลนิธิฯ และคุณแม่โสสะ ถ้าไม่มีโสสะในวันนั้น ก็คงไม่มีผมในวันนี้”

 
ภูมิกับพี่น้องครอบครัวโสสะในวัยเด็ก ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ