คุณหาคำว่าครอบครัวเจอไหม?
เมษายน 1 2562

ร่วมค้นหาโอกาสและบ้านแห่งความรักให้กับเด็กทุกคน

แม้จุดเริ่มต้นของเด็กแต่ละคนจะมาจากต่างสายเลือด ต่างที่มา แต่ที่หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งนี้ คือ "บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน" สถานที่ซึ่งสายสัมพันธ์ของเด็กทุกคนได้เกี่ยวโยงกันจนกลายเป็น "ครอบครัว"
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอชวนทุกท่านมาร่วมค้นหา “ครอบครัว” ไปด้วยกัน

เฉลย