แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 - มูลนิธิเด็กโสสะฯ
มีนาคม 24 2563

แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 

เพราะเด็กๆ เหล่านี้ล้วนได้รับ "โอกาส" จากทุกท่าน
ดังนั้นพวกเราจะใช้โอกาสนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ

ครอบครัวโสสะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยกันป้องกันไวรัส COVID-19
และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน :)