แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 - มูลนิธิเด็กโสสะฯ
มีนาคม 24 2563

แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 

ในภาวะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ยังคงอยู่โดยไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จำเป็นต้องทำการป้องกัน และวางมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออย่างดีที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนในหมู่บ้านเด็กโสสะเป็นสิ่งสำคัญ เด็กและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปรับตัวทั้งการใช้ชีวิต การเรียน และการทำงาน เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ

เพราะเด็กๆ เหล่านี้ล้วนได้รับ "โอกาส" จากทุกท่าน
ดังนั้นพวกเราจะใช้โอกาสนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ

ครอบครัวโสสะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยกันป้องกันไวรัส COVID-19
และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน :)