สงกรานต์นี้ ทำบุญที่ไหนดี?
เมษายน 1 2565

สงกรานต์นี้ ทำบุญที่ไหนดี?

ใกล้วันสงกรานต์แล้วค่ะ หรืออีกนัยหนึ่งคือวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเอง ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวไทยเราให้ความสำคัญกับประเพณีสงกรานต์เป็นอย่างมาก นอกจากจะมีการละเล่นสาดน้ำสร้างความสนุกสนานแล้ว เรายังมักใช้โอกาสนี้เพื่อกลับบ้านอยู่กับครอบครัว พบปะสังสรรค์กันพร้อมหน้า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ รวมถึงมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ซึ่งตามความเชื่อแล้ว "หากได้เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยการทำสิ่งดีๆ หรือทำความดี จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเรามีแต่ความราบรื่น มีความสุขไปตลอดทั้งปี" คนไทยจึงนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นมงคลรับวันปีใหม่ไทยค่ะ
 

แล้วนอกจากการไปวัด เราจะทำบุญที่ไหนดี?

นอกจากการทำบุญที่วัดแล้ว เรายังสามารถทำสิ่งดีๆ รับปีใหม่ไทยด้วยการทำบุญแบ่งปันน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือกับสัตว์ กับผู้คนที่ขาดโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก ที่เปรียบดั่งอนาคตของชาติ

คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเติบโตขึ้นมาในสังคมยุคปัจจุบันนั้นมีความยากลำบากในหลายๆ ด้าน การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ และกลายเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น "สภาพแวดล้อมและครอบครัว" นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

มูลนิธิเด็กโสสะฯ หนึ่งในองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าอย่างต่อเนื่อง จึงให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทุกด้านที่จะส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะ "ครอบครัว" ที่จะช่วยเติมเต็มและหล่อหลอมให้เด็กที่เคยโดดเดี่ยว ได้เติบโตด้วยความรักอีกครั้ง เด็กกำพร้าและเด็กที่เคยขาดโอกาส จะได้รับความช่วยเหลือเพื่อเติบโตอย่างอบอุ่นภายในครอบครัวทดแทน ที่มีแม่โสสะคอยดูแล มีพี่น้องร่วมบ้านที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงปลอดภัยซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวที่ดีต่อสุขภาพ มีอาหารที่เปี่ยมด้วยโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย รวมถึงการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญ เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ กระทั่งมีอาชีพที่ช่วยให้อาศัยอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคม และแม้จะเติบใหญ่จนออกจากครอบครัวโสสะไปแล้ว เด็กทุกคนยังสามารถกลับมาหาครอบครัวของพวกเขาได้เสมอ ยังคอยพึ่งพาอาศัยกันด้วยความผูกพันตลอดไปค่ะ

สงกรานต์นี้ เด็กกำพร้าจะได้มีบ้านให้กลับ มีครอบครัวให้พบปะ
ได้ละเล่นตามแบบฉบับของประเพณีไทยอย่างสร้างสรรค์
ได้เรียนรู้และเติบโตภายใต้วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเป็นคนดีต่อสังคม

การทำบุญเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ แม้เพียงเล็กน้อย สำหรับเด็กเหล่านี้คือ "โอกาสที่ยิ่งใหญ่" ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่ในโลกที่แตกต่างไปจากเดิมได้ค่ะ

มาเริ่มต้นปีใหม่ไทย ด้วยการมอบครอบครัวให้กับเด็กกำพร้ากันค่ะ

ร่วมบริจาค