หากวัยเด็กไม่เคยได้หัวเราะ ชีวิตจะเติบโตมามีความสุขได้อย่างไร?
มีนาคม 1 2563

หากวัยเด็กไม่เคยได้หัวเราะ ชีวิตจะเติบโตมามีความสุขได้อย่างไร?

จะดีแค่ไหน หากเด็กที่ต้องสูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตรและที่พึ่งพิง กลับได้รับโอกาสที่สองในการมีครอบครัว อีกครั้ง ได้รับความรักจากแม่ พี่น้อง และการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการศึกษาที่จะทำให้เขาสามารถเติบโตอย่างพึ่งพาตัวเองได้ในสังคม 

เพราะวัยเด็กอันเปี่ยมสุข คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ร่วมบริจาคเพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง 

ร่วมบริจาค