Education-for-childs-dream
กรกฎาคม 1 2563

เติมฝันให้น้องด้วยการศึกษา

เพราะเด็กทุกคนมีความฝัน หนึ่งในหน้าที่ของเราคือ "ส่งเสริมการศึกษา"

เพื่อสร้างอนาคตและเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆ ได้เติบโตบนเส้นทางที่พวกเขาอยากจะเป็น และสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เดินตามความฝัน

ร่วมบริจาค