กล่องรับบริจาคภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
สิงหาคม 6 2562

กล่องรับบริจาคภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ตั้งกล่องรับบริจาคภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 7 สถานี ได้แก่ สนามกีฬาแห่งชาติ สยาม ราชดำริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ และสะพานตากสิน  
ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวให้แก่ลูกโสสะ 700 คน ใน 5 หมู่บ้านฯ ได้ง่ายๆ โดยการหย่อนกล่องรับบริจาคที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 7 สถานีค่ะ
หากท่านต้องการอนุเคราะห์พื้นที่ตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 106