ขอบคุณทุกความรักจากกลุ่มบริษัทเมืองโบราณ
เมษายน 7 2565

ขอบคุณทุกความรักจากกลุ่มบริษัทเมืองโบราณ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณกลุ่มบริษัท เมืองโบราณ  จำกัด ที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูเด็กๆ ในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์อันดีให้กับเยาวชนโสสะในการทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนอกจากน้องโสสะจะได้ชื่นชมกับความสวยงามภายในพิพิธภัณฑ์แล้ว พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ ยังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ ที่ช่วยมอบทั้งความรู้และแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ทุกคนเมื่อได้ไปเยือน 

SOS ancient city group 2022

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มบริษัท เมืองโบราณ จำกัด ยังคงอยู่เคียงข้างครอบครัวโสสะ และมอบความรักความห่วงใยให้กับเด็กๆ ทุกคนเสมอมา มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกจิตเมตตาที่ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกโสสะทุกคน ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกด้าน และสามารถใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคมต่อไป

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
“แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112