งานแถลงข่าว สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง
มิถุนายน 22 2562

งานแถลงข่าว สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดงานแถลงข่าวสติกเกอร์ไลน์ช่วยน้องขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ลานกิจกรรมอีเดน 3 ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการตอบโจทย์กับผู้คนทั่วไปให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือที่อยากทำบุญแบบง่ายๆ ด้วยการร่วมสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ที่มีมาให้เลือกถึง 4 แบบ จากฝีมือของนักวาดสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 2 ท่าน คือ คุณ Tetezz และคุณ Art

 ซึ่งภายในงาน คุณโอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และคุณนนท์ ธนนท์ จำเริญ ได้มาร่วมพูดคุยถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ โดยมีคุณซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ เป็นพิธีกรบนเวที

   ทั้งนี้ จากการสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ของท่าน จะช่วยให้น้องๆ ได้กลับมามีครอบครัวที่อบอุ่น และเติบโตด้วยความรักจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในสังคมต่อไป

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store
หรือที่ : http://bit.ly/2XokQvn

 

SOS Children’s Villages Thailand organized the annual press conference in concept “Support Line Sticker to Support SOS” on June 22, 2019 at Central World. Thank you all celebrities, Line Sticker creator, corporate partnership and press to support this event really happened. You can support all four collections of SOS Thailand’s Line Sticker via Line Store. Your sticker download can support children in our care to have the loving family once again. For more information: http://bit.ly/2XokQvn