ความร่วมมือระหว่างองค์กร

    การร่วมมือกันเพื่อให้โอกาสที่สองในชีวิตแก่เด็กๆ
 

ทำไมถึงต้องร่วมมือกับ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

Unique Program

 

มีโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เด็กๆ จะเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทดแทน เด็กจะได้ความรัก ความอบอุ่นจากแม่โสสะเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้

Global Footprint. Local Approach

เราเป็นหนึ่งสมาชิก กว่า 130 ประเทศทั่วโลก ที่ได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) แต่บุคคลากร และรูปแบบการดำเนินงาน ได้ถูกปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทย

International Brand & Impact

เราทำงานภายใต้ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตามนโยบายขององค์กรสหประชาชาติ (UN's Sustainable Development Goals-SDGs)

Reputable

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

บริษัท/องค์กร ของท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้โดย

Grant Donation

สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะ เป็นจำนวนเงินตามจิตศรัทธา โดยเงินบริจาคจากท่าน จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในชีวิตของเด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เช่น อาหาร เสื้อผ้า สุขภาพ และการศึกษา

CSR Campaign

สนับสนุนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสร้างกิมมิคของกิจกรรม และร่วมกับลูกค้าของท่านในการทำกิจกรรมทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์และระดมทุนให้แก่มูลนิธิฯ

Cost Related Marketing

จำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ หรือแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิฯ

Fundraising Activities/ Events

สนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนต่างๆ เช่น งานเดิน-วิ่ง, งานคอนเสิร์ต, งานประมูลรูปภาพหรือสิ่งของ หรืองานนิทรรศการเพื่อการกุศล เพื่อระดมทุนให้แก่มูลนิธิฯ

Employee Giving

การมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การร่วมบริจาคผ่านทางเงินเดือน, การทำกิจกรรมระดมทุนภายในแผนก หรือการให้พื้นที่ในอาคารสำนักงานเพื่อตั้งบู้ทประชาสัมพันธ์ของทางมูลนิธิฯ

Donation Box

สนับสนุนพื้นที่ในการตั้งกล่องบริจาค

 

Our Corporate Partners

Together we are making a brighter future for our children 

SOS Corporate DHL logo

SOS Corporate TKE logo

SOS Corporate Cape&Kantary logo

SOS Corporate Vijitpongpun Fund logo

SOS Corporate The okura prestige logo

SOS Corporate Ancient City Group logo

SOS Corporate Carnation logo

SOS Corporate Ikea logo

ข่าวสาร

Displaying results 97-99 (of 131)
 |<  <  29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38  >  >| 
More

บริจาคออนไลน์

ในนามบริษัท/องค์กร

 

ร่วมบริจาค

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร


สำนักงานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-380-1177 ต่อ 2
แฟ็กซ์ 02-755-5576
อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

.