เจ้าหน้าที่ระดมทุนออนไลน์

(Social media marketing)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
(หยุดเสาร์-อาทิตย์, นักขัตฤกษ์ และมีสวัสดิการอาหารกลางวัน)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน, คิดสร้างสรรค์สื่อ และดูแลระบบ ช่องทาง Social media ขององค์กร (Facebook, LINE OA, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube)

 • จัดทำโฆษณาผ่าน social media แต่ละ platform, Optimize Ads, จัดทำรายงานและติดตามวัดผล

 • วิเคราะห์ Insight ของ social media แต่ละ platform

 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Content, Graphic)

 • งาน digital marketing อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-30 ปี

 • มีประสบการณ์ด้านงาน Digital marketing หรือ Social media marketing อย่างน้อย 1-2 ปี

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ด้านการคิดสร้างสรรค์โฆษณา

 • ติดตามเทรนด์ digital platforms

 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

 • มีความรู้เบื้องต้นด้านการดูแลระบบ CMS และ SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org