เลขานุการและธุรการ

(Secretary & Admin)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Support & coordinate between National Director and internal function
 • Assist National Director in all daily secretarial tasks
 • Schedule & manage meetings, travel, accommodation, visa, etc
 • Prepare presentation / meeting materials, minute of meeting and follow up status
 • Compile and manage data as required Prepare reports as required
 • Corporate Communications
 • Working on Monday – Friday at 8.30 am – 18.00 pm
   

คุณสมบัติ

 • Male / Female age 25-40 years old
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Good command of written and spoken English
 • Excellent computer skills, including Microsoft Office (especially Outlook)
 • Ability to build presentations in PowerPoint and compile clear and concise briefing materials High responsibility

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org