เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

(PR & Communications Coordinator)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบการวางแผนและประสานงานกับสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ สื่อแบบดั้งเดิม สื่อ Out of home เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง Awareness ให้กับมูลนิธิฯ
  • ประสานงานสื่อจากโครงการ CSR ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลสื่อโซเซียลมีเดียและจัดเขียน Content สำหรับสื่อต่างๆ

 

คุณสมบัติ

  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) หรือที่เกี่ยวข้อง
  • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนัดสัมภาษณ์ ให้นำเอาตัวอย่างงานเขียนมาด้วย)
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี (อาทิ สื่อมวลชน ,บุคคลทั่วไป)

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org