ครูอนุบาลประจำหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

จำนวน 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำแผนการสอน สื่อและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สอนหนังสือเด็กอนุบาล

 

คุณสมบัติ

  • อายุ 25-30 (เพศหญิงเท่านั้น)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนหนังสือเด็ก 1-2 ปี
  • เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org