หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

(Head of Communications)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ งบประมาณ และดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯกับสื่อมวลชนและสื่อภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน บริหารจัดการทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านเนื้อหาและออกที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญในการระดมทุนในช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
 • วางแผนและบริหารจัดการรับมือการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ขององค์กร

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 35-40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงานและการวางแผนงาน
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี (อาทิ สื่อมวลชน ,บุคคลทั่วไป)
 • มีทักษะด้านงานเขียน Content และงานกราฟฟิคในเบื้องต้น
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคล่องตัว หากมีการเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดในบางครั้ง หรือทำงานในวันหยุด/นอกเวลางานได้

Job profile

 • Responsible for planning and managing the organization communication strategy accordingly to the budget
 • Responsible for content and visual strategic support to the fundraising campaigns in the difference target groups
 • Mass media and public media management as well as the monitor and handling the crisis communications
   

Qualifications

 • Age 35-40 years old

 • Bachelor degree, Communication Arts or related field

 • Have experience on team management and media plan

 • Good communication and managerial skill

 • Have skill on content writing, visualization and creativity

 • Have good English communication

 • Available to for business trip to up country and flexible to work on weekends sometimes

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org