เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาค

(งานใบเสร็จรับเงินและฐานข้อมูล)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบงานการออกใบเสร็จรับเงินบริจาค จากกิจกรรมการระดมทุนประเภทต่างๆ

  • รับผิดชอบงานฐานข้อมูลผู้บริจาคในการป้อนข้อมูล แก้ไข จัดพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง และการเรียกดูข้อมูลทั้งผู้บริจาคใหม่และผู้บริจาคปัจจุบัน

  • รับผิดชอบงานประสานงานกับผู้บริจาคผ่านงานโทรศัพท์ เช่น การติดตามใบเสร็จรับเงิน, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้บริจาค

คุณสมบัติ

  • อายุ 25-30 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียด รอบคอบ ถนัดงานด้านเอกสารและการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
  • ใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
  • มีความประสบการณ์งานด้านบัญชีการเงิน การกระทบยอด การจัดทำรายรับรายจ่าย
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ โปรแกรมฐานข้อมูลได้ดี
  • หากมีประสบการณ์งานด้านบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org