เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาค

(Donor Servicing Coordinator)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบงานด้านการรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริจาคผ่านงานโทรศัพท์ เช่น การติดตามการบริจาค การและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้บริจาค

  • รับผิดชอบงานฐานข้อมูลผู้บริจาคในการป้อนข้อมูล แก้ไข และจัดพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งเครื่องมือรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริจาค และดูแลสต็อคเกี่ยวกับเครื่องมือรักษาความสัมพันธ์เพื่อจัดส่งให้กับผู้บริจาค 

คุณสมบัติ

  • อายุ 23-30 ปี เพศชาย
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า การจัดการฐานข้อมูล หรือ งานด้านคลังสินค้า
  • มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org