เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

(Marketing Support & Coordinator)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานและประสานงานการตลาดส่วนงานระดมทุนผ่านจดหมายตรง ได้แก่ การจัดทำข้อมูลการบริจาค รายงานและวิเคราะห์ตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร การจัดทำสื่อ/วัสดุกับ Supplier และจัดทำจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานระดมทุนผ่านจดหมายตรง
 • ประสานงานผู้ติดต่อและงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ระดมทุนรายย่อยอื่นๆ
   

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายและการตลาด (Sale support/Sale admin)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทายในการรับมอบหมายแคมเปญใหม่ๆ
 • สามารถงานด้านการจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรอบคอบในการจัดทำเอกสาร มนุษยสัมพันธ์ดี และ สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org