คุณคิดว่า "ของขวัญ" ที่มีคุณค่าต่อเด็กกำพร้าคือ?

 

ของขวัญ ที่จะได้รับครอบครัวอันอบอุ่น

 

ของขวัญ ที่จะได้รับโภชนาการอย่างเหมาะสม

 

ของขวัญ ที่จะได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย

 

ของขวัญ ที่จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ

 

ของขวัญ ที่จะได้เติบโตจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้

 

ของขวัญ ที่มีมากกว่ามูลค่าของสิ่งของ

 

คือ ของขวัญ ที่ช่วยให้พวกเขาได้เติบโตด้วยความรักอีกครั้ง

คุณก็เป็น 1 ในผู้ให้ได้เช่นกัน

คุณฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์

“เชียร์บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทุกเดือนค่ะ รู้สึกดีใจที่การบริจาคของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้และผ่านไป แต่นี่คือการช่วยให้ชีวิต ๆ หนึ่งได้กลับมามีความอบอุ่นสมบูรณ์พร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ค่ะ”

คุณฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์

คุณหัสนันท์ นภาศัพท์

"ผมอยากจะเห็นเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้น ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นประชากรที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไป"

คุณหัสนันท์ นภาศัพท์

วันเพ็ญ กิติมหาคุณ และครอบครัว

"การเลี้ยงดูเด็ก ๆ ที่ขาดพ่อแม่ ให้เขาได้รับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวอีกครั้ง และยังได้รับการศึกษาสูงสุด ซึ่งที่นี่เป็นครอบครัวของเด็ก ๆ อย่างแท้จริงค่ะ"

วันเพ็ญ กิติมหาคุณ และครอบครัว