เตรียมตัวลดหย่อนภาษี ปี 2566

มูลนิธิเด็กโสสะ-เตรียมตัวลดหย่อนภาษีปี2566-banner

เมื่อถึงสิ้นปี แน่นอนว่าหลายคนเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้มีรายได้ทุกคนต้องทำการยื่นภาษีกับกรมสรรพากร โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายบางรายการในปีนั้นๆ ไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ ก่อนยื่นภาษีในปีนี้ มาดูกันว่ามีรายการอะไรที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 นี้ได้บ้าง

เกณฑ์การเสียภาษี

  • ผู้มีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (แม้จะไม่เสียภาษีก็ตาม)
  • ผู้ที่มีเงินได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี หรือเงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี

ตรวจสอบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
ยื่นแบบฯ และตรวจสอบข้อมูล

  • E-FILING ยื่นแบบฟอร์ม
  • MyTax Account ตรวจสอบภาษีและการลดหย่อน
  • e-Donation ตรวจสอบจำนวนเงินบริจาค

 

มูลนิธิเด็กโสสะ-สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2566
 

รายการลดหย่อนปีภาษี 2566

ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

ค่าลดหย่อนส่วนตัว (ได้รับทุกคน) 60,000 บาท
คู่สมรสไม่มีรายได้ (จดทะเบียนสมรสและไม่มีเงินได้) 60,000 บาท
บุตร คนละ 30,000 บาท คนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป คนละ 60,000 บาท
ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา (อายุ 60 ปีขึ้นไปและรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี) คนละ 30,000 บาท
ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร จ่ายตามจริง ไม่เกิน 60,000 บาท
ค่าเลี้ยงดูผู้พิการหรือบุคคลทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

ประกันชีวิต (กรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป)  จ่ายตามจริง ไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพบิดามารดา  จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท

ประกันสังคม จ่ายตามจริง  ไม่เกิน 9,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ  15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข. /สงเคราะห์ครูเอกชน 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  จ่ายตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)  30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

ด้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

เงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน ดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงสูงสุด 100,000 บาท

ช้อปดีมีคืน ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

ด้านการบริจาค ตอบแทนสังคม

บริจาคพรรคการเมือง  จ่ายตามจริง ไม่เกิน 10,000 บาท

บริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ  2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน

เงินบริจาคทั่วไป มูลนิธิฯ และองค์กรสาธารณกุศล  ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน

มูลนิธิเด็กโสสะ-พี่น้องโสสะ

ลดหย่อนภาษี สะดวก ผ่าน e-Donation

มูลนิธิเด็กโสสะฯ เข้าร่วมเป็นหน่วยรับบริจาคในระบบ e-Donation ซึ่งท่านสามารถร่วมบริจาคผ่าน QR Code เพื่อทำบุญออนไลน์ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าในครอบครัวโสสะให้เติบโตได้รับการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคมในอนาคต โดยทางธนาคารจะเป็นผู้นำส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเก็บเอกสารเพื่อยื่นภาษี

ทุกการบริจาค ไม่เพียงแค่ได้ลดหย่อนภาษีเท่านั้น
แต่คือการมอบอนาคตที่มั่นคงให้กับสังคมไทย

ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเด็กๆ และลดหย่อนภาษี

SOSThailand-QRCode-TTB-eDonation-08

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

เลขบัญชี 1711021871