รู้จักกับ มูลนิธิเด็กโสสะฯ อนาคตที่สดใสของเด็กกำพร้า

มูลนิธิเด็กโสสะ-รู้จักกับ มูลนิธิเด็กโสสะฯ อนาคตที่สดใสของเด็กกำพร้า-banner

มูลนิธิหรือองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสมีจำนวนมากในประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่ให้การดูแลเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติมิตร และเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง มานานกว่า 50 ปี วันนี้เรามาทำความรู้จักกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ กัน ว่ามีความสำคัญอย่างไร

ต้นกำเนิดของ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ หรือ SOS Children’s Villages Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ได้นำแนวคิดการเลี้ยงดูเด็กของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr.Hermann Gmeiner)* ผู้ก่อตั้งองค์กร SOS Children’s Villages ณ ประเทศออสเตรีย เข้ามาเป็นต้นแบบให้กับมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิเด็กโสสะ-ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr.Hermann Gmeiner) ผู้ก่อตั้ง SOS Children’s Villages

ชาวออสเตรีย เป็นอดีตทหาร, นักศึกษาแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์เด็ก ด้วยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศออสเตรียเพิ่งผ่านพ้นความสูญเสียมาได้ไม่นาน เขาได้เล็งเห็นถึงปัญหาเด็กกำพร้าจากสงคราม ที่ต้องการทั้งการดูแลและความช่วยเหลือ จึงก่อตั้งองค์กร หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) ขึ้นในปีพ.ศ.2492 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลเด็กกำพร้าให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 130 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย

มูลนิธิเด็กโสสะ-ครอบครัวโสสะ

ครอบครัว คือพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็ก

ด้วยแนวคิดที่ว่า ครอบครัว คือ สถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมแต่สำคัญที่สุด หากเด็กได้เติบโตในครอบครัวด้วยความรักและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการที่ดี เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงให้การดูเด็กที่กำพร้าและขาดโอกาส หรือเด็กที่ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ภายใต้รูปแบบของ ครอบครัวทดแทน ที่จะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง พร้อมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อสามารถเรียนจบประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ในสังคมต่อไป

มูลนิธิเด็กโสสะ-รู้จักกับ มูลนิธิเด็กโสสะฯ อนาคตที่สดใสของเด็กกำพร้า-infographic

4 หลักการเลี้ยงดูอย่างยั่งยืน

มูลนิธิฯ ให้การเลี้ยงดูเด็กทุกคนในรูปแบบครอบครัวทดแทน ภายใต้หลักสี่ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. แม่โสสะ เจ้าหน้าที่ “แม่” อาชีพที่ต้องเสียสละให้การดูแลเด็กกว่า 10 คนในบ้าน 1 หลังเสมือนลูกแท้ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยความรัก ทำหน้าที่ไม่ต่างจากแม่ทั่วไป
  2. พี่น้องชายหญิง เมื่อเด็กเข้าสู่ครอบครัวโสสะ จะได้อาศัยอยู่ร่วมกันเกิดเป็นสายสัมพันธ์ของพี่น้องที่คอยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
  3. บ้าน เป็นสถานที่อยู่อาศัยของครอบครัวโสสะที่มั่นคงและปลอดภัย
  4. หมู่บ้านเด็กโสสะ ครอบครัวโสสะในบ้านแต่ละหลัง จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านเด็กโสสะ ที่คอยพึ่งพาอาศัยกัน

มูลนิธิเด็กโสสะ - พี่น้องชายหญิง

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้จัดสร้างหมู่บ้านไว้ดูแลเด็กทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต โดยมีเด็กๆ ในการดูแลหมู่บ้านละประมาณ 120-140 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน ซึ่งในภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านของครอบครัว 12-14 หลัง อาคารอนุบาล อาคารห้องสมุด อาคารสำนักงาน และพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ พื้นที่ทำสวนสำหรับปลูกผักและผลไม้ พื้นที่สนามเด็กเล่น และพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา ทำกิจกรรมต่างๆ

มูลนิธิเด็กโสสะ - โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว

ขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชนรอบข้าง

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านโสสะ ผ่านโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว (Family Strengthening) เพื่อสนับสนุนอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของคนในชุมชน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อลดความยากจน ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เด็กถูกทอดทิ้ง ทำให้เด็กๆ สามารถเติบโตขึ้นในครอบครัวของตนเองได้อย่างมีความสุขในสังคม นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ กับเด็กและผู้ปกครองในชุมชน เช่น ความรู้ด้านสิทธิเด็ก ความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากความเสี่ยง เป็นต้น

ครอบครัวของเด็กกำพร้า

เด็กทุกคนควรได้รับ วัยเด็กอันเปี่ยมสุข ได้ใช้ชีวิตด้วยความรักจากครอบครัว “เด็กกำพร้า” ก็เช่นกัน มูลนิธิเด็กโสสะฯ คงไม่สามารถดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยมานานกว่า 50 ปีได้ หากปราศจากครอบครัวของเรา ซึ่งก็คือ ผู้บริจาค องค์กรต่างๆ พี่ ลุง ป้า น้า อา ตา ยาย ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ เสมอมา ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

มูลนิธิเด็กโสสะ - ทุกคนคือครอบครัวใหญ่ที่ช่วยกันดูแลน้อง

 

เพราะทุกคนคือ ครอบครัวใหญ่ ที่ช่วยดูแลน้อง

ร่วมบริจาค
เพื่อมอบครอบครัวให้เด็กกำพร้า ได้เติบโตด้วยความรักและมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง

SOSThailand-QRCode-TTB-eDonation-08

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

เลขบัญชี 1711021871

Copyright © All Right Reserved