ติดต่อเรา

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270

 

SOS Children’s Villages Thailand National Office
18 Moo3 Soi Boonsiri Sukhumvit Road Samutprakarn Thailand 10270

Tel: +66 2 3801177
Fax: + 66 2 755 5576
Email: info@sos-thailand.org

 

  
 

สำหรับการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ


เลขที่บัญชี Bank Account Infos

ธ. กสิกรไทย K Bank

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอโศกมนตรีบัญชีอออมทรัพย์เลขที่925-0-07222-1
Bangkok Bank Asoke montri Road branch Saving Account No. 925-0-07222-1
 

การบริจาคจะเสร็จสมบูรณ์ หากท่านผู้บริจาคแฟ็กซ์หรือส่งอีเมล แนบสำเนาการโอนมายังมูลนิธิฯ (แฟ็กซ์ 02-7555576 อีเมล info@sos-thailand.org) เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้แก่ท่านต่อไป

Please fax or email your transferslip to: Fax No. 02-7555576 or Email: info@sos-thailand.org

โปรดระบุรายระเอียด/Please fill all required fields *

ชื่อ/First Name*
นามสกุล/Last Name*
โทรศัพท์/Phone
อีเมล/Email*
โปรดระบุ/Please specify
เรื่องราวที่อยากแบ่งปัน
  • ด้านบน
  • พิมพ์