รายงานประจำปี

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่าน ช่วยให้เด็กๆ ได้เติบโตตามวัยอย่างเหมาะสมซึ่งส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งสู่วัยผู้ใหญ่ที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข