บัตรเครดิตกรุงศรีแลกคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาค

 
SOS-Rewards-Donation-18_970x370-(1).jpg

บริษัท  บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสีย บิดา มารดา ไร้ญาติมิตร เพื่อให้เด็ก ได้ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้ถือบัตรได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ โดยการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 1,000 คะแนน เป็นเงินบริจาค 100 บาท เข้ามูลนิธิเด็กโสสะ ตั้งแต่วันนี้ -  15 พฤศจิกายน 2561
  • ด้านบน
  • พิมพ์