ช่วยน้องโสสะได้ง่ายกว่าที่คิด โดยผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Rabbit LINE Pay ได้แล้ววันนี้

Thank-you-500x317-revise-01.jpg
 

หลายท่านที่มีจิตใจเมตตาอยากจะทำบุญหรือให้การช่วยเหลือคนอื่น  แต่ติดปัญหาโน่นนี่นั่นนู้นตลอดเวลาสุดท้ายก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ ต่อจากนี้ปัญหาเหล่านั้นไม่ใช่อุปสรรคในการทำบุญของท่านอีกต่อไปแล้ว  เพราะเนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น  การกระทำสิ่งต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์ก็จะดูเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา รวมถึงเรื่องของการทำบุญด้วย  วันนี้มูลนิธิเด็กโสสะฯ เราได้เพิ่มช่องทางการทำบุญให้กับท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล  และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านมากขึ้น  โดยผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven และร้านค้าที่มีทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
 

1.  ท่านที่มีความประสงค์บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ สามารถแจ้งชื่อ “มูลนิธิเด็กโสสะฯ” หรือแสดงโลโก้ของ
     มูลนิธิฯ บนสิ่งตีพิมพ์ ให้กับพนักงานได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน ที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส
2.  แจ้งจำนวนเงินที่ท่านต้องการบริจาค
3.  แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับเพื่ออ้างอิงข้อมูล
4.  รับใบฝากชำระจากพนักงาน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5.  จัดส่งใบฝากชำระ พร้อมระบุชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ที่ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ผ่านทาง
     โทรสารที่หมายเลข 02-7555576 หรือ สแกน/ถ่ายภาพเพื่ออีเมลมาที่ info@sos-thailand.org

ทางมูลนิธิฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 45 วันทำการ หลังจากทางมูลนิธิฯ ได้รับการแจ้งใบฝากชำระแล้ว
 

ช่วยน้องโสสะได้ง่ายกว่าที่คิด โดยผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้แล้ววันนี้
หรือคลิก line://ch/1440553410/donation/list/500071950 (ผ่านมือถือเท่านั้น)


***หมายเหตุ วิธีการบริจาคดังกล่าว เป็นการบริจาคแบบรายครั้ง สำหรับการบริจาคแบบต่อเนื่องกรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านที่นี้ >>> ร่วมบริจาค
 

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอน และประหยัดทรัพยากรของโลกเรา

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์